Contact

Customer Service
Monika Tokarczyk
+48 146 62 19 64
+48 665 991 380
monika.tokarczyk@emiloo.pl
qrcode
Customer Service
Aneta Strach
+48 14 662 19 63
+48 665 991 364
aneta.strach@emiloo.pl
qrcode
Marketing
+ 48 14 662 19 62
marketing@emiloo.pl
qrcode
Service
+48 691 33 18 32
serwis@emiloo.pl
qrcode
Personal Data Inspector
iod@emiloo.pl
qrcode
HEADQUARTERS

MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o.
Stary Wiśnicz 289
32-720 Nowy Wiśnicz
+48 14 662 19 55
+48 14 662 19 12
biuro@emiloo.pl

1 Map
MILOO-ELECTRONICS Sp. z o. o.

NIP 679 274 24 23
REGON 356556322

KRS 0000133715
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
Kapitał zakładowy: 3 680 000.00 zł

Bank accounts:

ING Bank Śląski S.A.
PLN: PL96105014451000009032431513
SWIFT: INGBPLPW

ING Bank Śląski S.A.
EUR: PL70105014451000009032436249
SWIFT: INGBPLPW